Termeni & Condiții

1. CONDIŢII DE UTILIZARE A WEBSITE-ului www.QREATOR.ro

Site-ul web www.QREATOR.ro, este supus termenilor și condițiilor („Termenii de utilizare") descrise mai jos. Site-ul web www.QREATOR.ro este deținut de Philip Morris Trading S.R.L, societate având sediul social în Otopeni, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, Nr. 83-105, clădirea A, Judeţul Ilfov, România, și punct de lucru în Bucureşti, Strada Nicolae Filipescu nr. 28, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J23/511/2004, având Cod Unic de Identificare/Cod de Înregistrare Fiscală RO 4888165, înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub numărul 3971/2007. Termenii „noi", ,,al nostru", „nostru" folosiți mai jos se referă la Philip Morris Trading S.R.L. (denumită în continuare „Philip Morris").

1.1. Condiţii privind Site-ul şi promoţiile sale

În mod periodic, pe site-ul web pot apărea anumite promoții ce se adresează exclusiv persoanelor cu vârsta de minim 18 ani (împliniți la data accesării Site-ului), care au domiciliul sau reședința în România, sau rezidenților în România care îndeplinesc același criteriu.

2. CONDIŢII GENERALE

Website-ul www.QREATOR.ro („Site”, „Website” sau „QREATOR.ro”) şi aplicaţiile („Aplicaţiile”) pe care Philip Morris Trading S.R.L. (denumită în continuare „Philip Morris”) le-ar putea adăuga ulterior în cadrul acestuia sunt puse la dispoziţia utilizatorilor conform prezentelor condiţii generale de utilizare (denumite în continuare „Condiţii Generale”). Acest Site şi aceste Aplicaţii sunt proprietatea Philip Morris şi termenii „noi”, „nostru/noastră”, „noştri/noastre” utilizaţi mai jos se referă la Philip Morris.

I. Reguli comune tuturor Site-urilor și Aplicaţiilor Philip Morris 

2.1. Domeniu de aplicare

Aceste Condiţii Generale se referă exclusiv la Website-urile şi Aplicaţiile dezvoltate de Philip Morris, şi nu la alte Site-uri și Aplicaţii, mai ales cele ale Philip Morris International Management SA, care pot avea condiţii generale diferite. Navigând pe Website-urile şi/sau Aplicaţiile Philip Morris, fiecare utilizator acceptă prezentele Condiţii Generale, precum şi modificările ulterioare publicate pe aceste Site-uri şi/sau Aplicaţii. Promoţiile şi concursurile organizate în cadrul Site-urilor şi/sau Aplicaţiilor Philip Morris, precum şi vânzarea de produse Philip Morris realizată de Mediapost sunt, de asemenea, supuse acestor Condiţii Generale, în plus faţă de condiţiile specifice sau complementare acestora.

2.2. Acces

Website-urile şi Aplicaţiile se adresează persoanelor cu vârsta de minim 18 ani (împliniți la data accesării Site-ului), cetățeni români și domiciliaţi în România și rezidenților din România care îndeplinesc aceleași cerințe. Pentru obţinerea accesului la Site-uri şi/sau Aplicaţii, fiecare utilizator trebuie să confirme pe proprie răspundere că îndeplinește cerințele, așa cum sunt ele definite anterior.În cazul secțiunii IQOS din site-ul QREATOR.ro, accesul se va face prin confirmarea utilizatorului că are vârsta de minim 18 ani (împlinită la data accesării Site-ului).

 2.3. Utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor

Website-urile şi Aplicaţiile nu pot fi utilizate decât în România. Website-urile şi/sau Aplicaţiile, precum şi totalitatea conţinutului acestora (mai ales programele, fişierele, designul, graficele şi datele) sunt proprietatea Philip Morris şi sunt protejate de legile privind dreturile de autor şi mărcile. Orice utilizare neautorizată a Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, mai ales (i) utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor sau a conţinutului lor în scopuri profesionale sau comerciale în orice mod şi (ii) reproducerea, reprezentarea, transmiterea, comunicarea, punerea în circulaţie, difuzarea, modificarea sau atribuirea unei licenţe, vânzarea sau altă modalitate de profitare de aceste Website-uri şi/sau Aplicaţii, de conţinutul, textul, părţi dintr-un text sau de imagini fixe sau animate, de date audio, produse sau servicii precum şi de alte date sau informaţii, este interzisă în mod expres fără acordul scris prealabil al Philip Morris.

2.4. Absenţa garanţiilor

Philip Morris declină orice responsabilitate sau garanţie (i) pentru buna funcţionare a Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, (ii) pentru posibilitatea de acces şi utilizare, (iii) pentru caracterul complet, exact şi actual al conţinuturilor, informaţiilor sau datelor disponibile pe Website-uri şi/sau Aplicaţii, (iv) pentru absenţa defectelor acestor Site-uri şi/sau Aplicaţii, sau conţinuturilor lor şi mai ales pentru absenţa viruşilor sau altor „malware” şi (v) pentru absenţa unor anumite calităţi care ar putea fi aşteptate cu privire la aceste Website-uri şi/sau Aplicaţii, sau conţinuturile lor. Dacă un consumator accesează Website-urile şi/sau Aplicaţiile, le utilizează sau descarcă conţinut de pe acestea, face acest lucru din proprie voinţă şi pe propria răspundere. Prin urmare, dacă se înregistrează o pierdere de date sau o prejudiciere a sistemului său informatic, Philip Morris nu poate fi responsabil.Philip Morris nu are obligaţia de a furniza niciun serviciu, nicio dată sau informaţie, nici de a crea condiţiile tehnice şi juridice necesare pentru utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor, sau conţinutului acestora în România şi în străinătate. Website-urile şi/sau Aplicaţiile nu sunt destinate să fie utilizate în afara României. Philip Morris îşi rezervă dreptul de a modifica, adapta, prescurta, completa şi/sau înlătura Website-urile şi/sau Aplicaţiile sale, sau conţinutul acestora, în orice moment, fără a lăsa disponibilă o versiune precedentă. Website-urile şi/sau Aplicaţiile noastre pot conţine link-uri către Website-uri ale terţilor care nu sunt nici operate, nici supravegheate de Philip Morris. Astfel, Philip Morris declină orice responsabilitate cu privire la conţinutul şi respectarea prevederilor legale în materie de protecţie a datelor de către operatorii Website-urilor legate de Website-urile şi Aplicaţiile noastre.

 2.5. Excluderea responsabilităţii

Philip Morris declină orice responsabilitate pentru eventuale prejudicii, inclusiv câştiguri nerealizate, pierderi de date, întreruperi de activitate sau orice alt prejudiciu de orice natură care ar putea rezulta din utilizarea Website-urilor şi/sau Aplicaţiilor sale sau a conţinutului acestora şi mai ales din utilizarea documentelor şi/sau Aplicaţiilor incluse sau care ar putea rezulta din incapacitatea de a utiliza Website-urile/Aplicațiile, incapacitatea de a participa la un eventual concurs sau promoţie şi/sau la incapacitatea de a cumpăra sau trimite orice articol sau produs legat de Website-urile şi Aplicaţiile sale.

2.6. Diverse

Philip Morris îşi rezervă dreptul, la libera sa discreţie, de a modifica oricând Condiţiile Generale şi Termenii de utilizare a Site-urilor şi/sau Aplicaţiilor. Fiecare utilizator are obligaţia de a verifica regulat Condiţiile Generale şi Termenii de Utilizare în vigoare. În cazul în care una sau mai multe prevederi din Condiţiile Generale sau Termenii de Utilizare sunt declarate nule de instanţă, restul Condiţiilor Generale şi Termenilor de Utilizare rămân valabile. Fiecare consumator ne poate trimite întrebări legate de Condiţiile Generale sau politica noastră de protecţie a datelor, contactându-ne la numărul gratuit: 0800.030.333. Utilizatorii acceptă că prezentele Condiţii Generale şi Termeni de Utilizare sunt guvernate de legea româna în vigoare.

II. Condiţii privind participarea la promoţii şi concursuri pe Site-urile sau Aplicaţiile Philip Morris.

Promoțiile și concursurile ce se vor organiza pe site-ul QREATOR.ro se vor adresa exclusiv persoanelor cu vârsta de minim 18 ani împliniți (la momentul înscrierii în promoție sau concurs) Philip Morris are dreptul să modifice, la libera sa discreţie şi în orice moment, condiţiile și regulile de participare la aceste promoţii şi concursuri. Dacă un Site sau o Aplicaţie conţine indicaţii eronate privind o promoţie sau un concurs, mai ales obiectul, premiile sau câştigurile, aceste indicaţii nu angajează responsabilitatea Philip Morris, care le va putea modifica în orice moment. Astfel de modificări vor fi publicate pe Site/Aplicație. Philip Morris are de asemenea dreptul să înceteze oricând, la libera sa discreţie, o promoţie sau un concurs. Aceste modificări sau încetări nu conduc la nicio despăgubire. Nu se poate stabili niciun drept şi nu se poate solicita nicio prestaţie. Philip Morris declină, de asemenea, orice responsabilitate dacă datele introduse în formulare sau e-mail-uri de către participanţi nu pot fi recunoscute de sistem sau, mai general, dacă în urma unui incident tehnic sau de alt tip o anumită persoană nu poate participa la o promoţie sau la un concurs. Philip Morris îşi rezervă dreptul de a exclude participanţi de la promoţii sau concursuri cu sau fără indicarea motivului. Acest lucru se aplică mai ales participanţilor care îşi manipulează sau încearcă să îşi manipuleze participarea (în principal prin crearea de conturi multiple sau încercând să obţină sau să creeze şanse suplimentare de a câştiga în mod incorect) sau care încalcă Condiţiile Generale, Termenii de Utilizare sau condiţiile specifice promoţiei sau concursului sau care, într-un mod sau altul, utilizează abuziv promoţiile sau concursurile propuse. Niciuna din promoţiile noastre nu implică obligativitatea de a cumpăra produse.

Prevederi finale

Philip Morris poate face publice date statistice, neindividualizate despre acest site, cum ar fi numărul vizitatorilor, frecvența de vizitare etc. Philip Morris poate dezvălui date cu caracter statistic, neindividualizat către terțe părți în scopuri generale de marketing sau demografice. Sunteți de acord în mod voluntar cu Termenii și Condițiile acestui site și cu furnizarea de date personale. În cazul încălcării Termenilor și Condiţiilor Site-ului, Philip Morris îşi rezervă dreptul de a interzice utilizatorului accesul la Site, ştergându-i contul fără preaviz. www.QREATOR.ro poate fi modificat, adaptat, completat şi/sau retras în orice moment de către Philip Morris, fără să fie pusă la dispoziţie o versiune precedentă. În cazul în care nu este stipulat altfel, Termenii și Condiţiile prezente se aplică pentru toate aspectele ce țin de activitatea utilizatorilor pe website-ul www.QREATOR.ro.